دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

خدمت در کنگره به بهتر آموزش گرفتن ما کمک می‎کند.خدمت در کنگره باعث دوری از انزوا و گوشه‎گیری است و همین‏طور کمک به ضلع روان می‎باشد.

این جلسه پنچمین جلسه از دوره چهارم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه وحید کرج روزهای یکشنبه مورخ 17/10/1391 با استادی مسافر آقای هادی روحی و نگهبانی مسافر بهنام صمدی و دبیری مسافر آقای حمید سرخیل با دستور جلسه "نقش آموزش در خدمت و رهایی" رأس ساعت آغاز بکار نمود.


برچسب‌ها: آموزش, خدمت, گوشه گیری, جهل
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

وقتی افتادم در چاه اعتیاد به هر دری می‎زدم و به هر کسی پول می‎دادم که مرا از قعر چاه بیرون بکشد و همه هم به من به چشم پول نگاه می‎کردند و در آخر به کنگره آمدم بدون اینکه چشم‎داشتی داشته باشند مرا در آغوش گرمشان گرفتند

این جلسه سومین جلسه از دور چهارم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ُ60 ویژهُ مسافران شعبهُ اندیشه کرج روزهای یکشنبه مورخه 3/10/91 با استادی مسافر محمد کریمی و نگهبانی مسافر بهنام صمدی و دبیری حمیدرضا سرخیل با دستور جلسهُ "کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره – مادی و معنوی" راس ساعت آغاز بکار نمود.

 خلاصه سخنان استاد

 


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

دراین جلسه دومین جلسه از دور چهارم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگرهُ 60 ویژهُ مسافران شعبهُ پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 26/9/91 با استادی مسافر مصطفی یادگاری و نگهبانی مسافر بهنام صمدی و دبیری حمیدرضا سرخیل با دستور جلسه "برای چه ورزش می‎کنیم؟ و جهانبینی ورزش" راس ساعت آغاز بکار نمود.

 خلاصه سخنان استاد:

از اولین صحبت‎هایی که در لژیون می‎شنویم این است که می‎گویند سرت را با سر راهنما عوض کن. کما اینکه برای بعضی‎ها اتفاق بیفتد که کم و بیش صحبت‎های راهنما را فرموش کنند. آن عوض کردن سر با سر راهنما جزء پکیج درمان است و ورزش هم جزء همان پکیج است.

شاید بعضی‌ها سوال کنند ورزش چه ربطی دارد به درمان اعتیاد که اتفاقاً آن هم ربط دارد برای رسیدن به آن معرفت مدنظر کنگره تا بعد بتواند به آن عدالت برسد. باید اینها صورت بگیرد شاید برای بهتر رسیدن به اینها.


برچسب‌ها: ورزش, کنگره, درمان, اعتیاد, پکیج, عدالت
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

 

دراین جلسه اولین جلسه از دور چهارم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگرهُ60 ویژهُ مسافران شعبهُ پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 19/9/91 با استادی مسافر علیرضا علی محمدی و نگهبانی مسافر بهنام صمدی و دبیری حمیدرضا سرخیل با دستور جلسهُ "وادی چهارم و تاثیر آن روی من"راس ساعت آغاز بکار نمود.

اول از خدای خودم تشکر می‌کنم.

اگر وادی‎ها خوانده باشیم متوجه می‎شویم که پشت این قضیه تفکر و افکاری بوده بنام دژاکام هیچ موجودی به اندازهُ خویشتن خویش به خودش فکر نمی‎کند و هیچ کس به اندازهُ خودم به خودم فکر   نمی‎کند در دورهُ مصرف همه چیز را به گردن دیگران می‏انداختیم ولی در کنگره یاد گرفتم آنچه را که انجام میدم به گردن بگیرم نشگی کردم باید تاوانش را بپردازم.


برچسب‌ها: وادی چهارم, تلنگر, کنگره, محرم, سفر, خاموش
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

در گذشته کنگره که کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر که صورت مسئله اعتیاد را بصورت کامل و گویا به همه مردم ابدا و احیا کرد

این جلسه چهاردهمین جلسه از دوره سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخ 12/9/1391 با استادی آقای هادی روحی و نگهبانی آقای مصطفی یادگاری و دبیری آقای بهنام صمدی با دستور جلسه "سالگرد بنیان کنگره 60 "رأس ساعت آغاز بکار نمود.


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

هر وادی که مطالعه می کنیم نباید ما را دچار ابهام کند وقتی می گوید خویشتن خویش این با منیت فرق می کند با سطحی نگری فرق می کند.

واین جلسه سیزدهمین جلسه از دوره سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60ویژه مسافران شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 28آبان 91با استادی آقای محسن عموزاده ونگهبانی مصطفی یادگاری و دبیری بهنام صمدی با دستور جلسه "وادی سوم وتاثیر آن روی من "راس ساعت آغاز به کار نمود.

خلاصه سخنان استاد:


برچسب‌ها: وادی سوم, خویشتن, کنگره, کالبد, مطالعه, مبهوت
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید
کنگره 60مثل یک گرد بادی است کسی که در مرکز آن باشد به اوج می رسد ولی اگر در حاشیه گردباد باشی هیچگاه به اوج نخواهی رسید

 دوازدهمین جلسه از دوره سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 21آبان 91 با استادی آقای امیر جباری و نگهبان موقت آقای بهنام صمدی و دبیر موقت آقای ناصر ذوالفقاری با دستور جلسه"رابطه یادگیری با معرکه گیری(نق زدن،حاشیه)راس ساعت آغاز به کار نمود.

 
برچسب‌ها: معرکه, بهانه, کنگره 60, تغییر, عقاب, سم
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

استاد با شکرگذاری سخن آغاز نمودند وفرمودند:همه وادی ها که 14تا می باشد یک پیام به ما می رساند و وادی دوم که بحث امروز ما می باشد از ناامیدی سخن می گوید.

نهمین جلسه از دوره سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60ویژه مسافران شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 30مهر91 بااستادی آقای محمد کریمی و نگهبانی آقای مصطفی یادگاری ودبیری آقای بهنام صمدی با دستور جلسه ی "وادی دوم وتاثیر آن روی من"راس ساعت 16آغاز به کار نمود.


برچسب‌ها: کنگره, وادی دوم, حال خوش, تکامل, درمان
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید
"صبر به معنای آهسته حرکت کردن وصبور بودن می باشد"،که برای درمان یک زمان خاصی باید با صبوری حرکت کرد تا به هدف رسید

جلسه ی هشتم از دور سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60شعبه پیک روزهای یکشنبه مورخه 23مهر91با دستور جلسه "صبر استقامت آرامش" وبا استادی آقای احسان موسوی و نگهبانی آقای مصطفی یادگاری و دبیری آقای بهنام صمدی راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.


برچسب‌ها: صبر, استقامت, آرامش, کنگره, درمان, ترک, اعتیاد
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

هدف در کنگره برد یا باخت نیست هدف "به انسانیت رسیدن وتکامل"می باشد.

 جلسه ی هفتم از دور سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره60شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 16مهر ماه 91بااستادی آقای محسن حسینی و نگهبانی مصطفی یادگاری و دبیری بهنام صمدی وبا دستور جلسه "از نشریات کنگره60چگونه استفاده کنیم"راس ساعت 16آغاز به کار نمود.برچسب‌ها: کنگره, درمان, سفر, آموزش, نشریات
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید
اولین قدم این است که به همان نسبت که مواد خود را اندک اندک زیاد نمودیم به همین منوال آن را کم نماییم وروش دی اس تی یعنی درمان تدریجی را اجرا نمود

 جلسه ششم ازدور سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60شعبه پیک کرج ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخه 9مهر91با استادی آقای آرش جعفری و نگهبانی آقای مصطفی یادگاری ودبیر موقتی آقای مهدی آژیردوست وبادستور جلسه" صورت مساله اعتیاد" راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.


برچسب‌ها: کنگره, صورت مسئله, اعتیاد, درمان
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

مواد مخدر چیزی نیست که بتوانیم به تنهایی درمانش کنیم به طور حتم هیچ کسی هم نتوانسته به تنهایی این موضوع را اجرا کند وبه هدف درمان برسد.پس باید حرکت کرد تا به مقصد رسید.

این جلسه جلسه ی پنجم از دور سوم کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60شعبه پیک روزهای یکشنبه مورخه 02مهرماه 91با استادی آقای هادی روحی ونگهبانی آقای مصطفی یادگاری ودبیری آقای بهنام صمدی با دستور جلسه "وادی اول وتاثیر آن روی من" راس ساعت 16آغاز به کار نمود.


برچسب‌ها: تفکر, وادی, کنگره, اعتیاد
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

ماکه اینجا هستیم داریم تلاش می کنیم تا بیدار شویم ......

این جلسه جلسه ی چهارم از سری دوم کارگاههای آموزش خصوص کنگره ی 60شعبه پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 26شهریور91با استادی آقای علی یگانه ونگهبانی آقای مصطفی یادگاری و دبیری آقا بهنام بادستور جلسه ی "وادی چهاردهم وتاثیر آن روی من" راس ساعت16 آ غاز به کار نمود.


برچسب‌ها: وادی, محبت, اعتیاد, بیداری, کنگره 60
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

جلسه هشتم از سری دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای یکشنبه مورخ 18/4/91 ویژه مسافران با دستورجلسه "حرمت کنگره 60 و چرا رابطه کاری و مالی و فامیلی در کنگره 60 ممنوع است" به استادی آقای علیرضا ملکوتی و نگهبانی آقای هادی و دبیری آقا مصطفی راس ساعت 16:00 آغاز به کار کرد.
برچسب‌ها: کنگره 60, اعتیاد, ترک, درمان, بیماری, قانون
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

دومین جلسه از سری دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 پیــک کرج مورخ31/2/91 به استادی آقای امیر جباری و نگهبانی آقای هادی و دبیری آقا مصطفی با دستور جلسه" آداب معاشرت و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی" راس ساعت 16:00 آغاز به کار کرد.دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید
            

اولین جلسه  از دور دوم کارگاههای آموزشی خصوصی شعبه ی پیک کرج ویژه مسافران روزهای یکشنبه 24اردیبهشت 91بااستادی آقای بابک پاساری و نگهبانی آقای هادی روحی و دبیری آقای مصطفی یادگاری با دستور جلسه ی "کتاب عبور از منطقه ی 60درجه زیر صفر وتصاویر آن "راس ساعت 16:00آغاز به کار نمود.دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

 از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه ی پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 17اردیبهشت 91 با استادی آقا امید و نگهبانی آقای امیر جباری و دبیری آقا محمد بادستور جلسه ی "وادی نهم " وتاثیر آن روی من راس ساعت آغاز به کار نمود.

        


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

 

از سری کار گاههای آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه پیـــک کرح مورخ 10/2/91 به استادی آقای محمدرضا قاسمی و نگهبانی آقای امیر جباری و دبیری آقای همایون با دستور جلسه " جایگاه راهنما " راس ساعت 16:00 آغاز به کار کرد.


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

واین جلسه جلسه ی یازدهم از دور اول کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ی 60 شعبه ی پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 27فروردین 91با استادی آقای محمد کریمی ونگهبانی آقای امیر جباری و دبیری آقای همایون دولت آبادی با دستور جلسه ی "جهان بینی 1و2 "راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

این جلسه جلسه ی دهم از سری اول کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60شعبه ی پیک کرج روزهای یکشنبه مورخه 20فروردین 91بااستادی آقای محمدرضا قره داغلی و نگهبانی آقای امیر جباری و دبیری آقای همایون دولت آبادی با دستور جلسه ی "وادی هشتم "راس ساعت 16 آغاز به کار نمود .

 


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحیدروز یکشنبه مورخ 91/1/6 نهمین جلسه از سری کارگاههای آموزشی – خصوصی کنگره 60 شعبه پیک با استادی آقا بهزاد ، نگهبانی آقا امیر و دبیری آقا همایون با دستورجلسه" بازیگر باشیم یا تماشاچی " رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود .
دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

باسلام خدمت مسافران و همسفران كنگره 60وتبريك فرارسيدن سال نو شمسي و آمدن بهار زندگي و اميد كه زندگيتون هميشه بهاري باشه.

واين جلسه جلسه ي هفتم از سري اول كارگاههاي آموزشي خصوصي ويژه مسافران شعبه ي پيك كرج روزهاي يكشنبه 28اسفند1390بادستور جلسه ي "اهميت خواب شب و بيداري صبحگاهي" وبااستادي آقاي مجيد قنبري و نگهباني آقاي امير جباري و دبير موقتي آقاي همايون دولت خاني راس ساعت 16 آغاز به كار نمود.

 


دسته بندی : جلسات یکشنبه نمایندگی وحید

جلسه ي هفتم از دور اول كارگاههاي آموزشي خصوصي كنگره ي 60شعبه ي پيك ويژه مسافران روزهاي يكشنبه مورخه 21اسفند90بااستادي آقاي بابك پاساري و نگهباني آقاي امير جباري و دبيري آقاي همايون دولت خاني با دستور جلسه ي "وادي هفتم" راس ساعت 16  آغاز به كار نمود.


مرزبانان نمایندگی

      

     مرتضی بادپا                تیمور پابرجا    

   

ابوالفضل کاظمی       رضا شجاعی

   

»

کمک راهنمایان نمایندگی کرجمجید کیوانفر       فرهادحاجیان پور


حسین غفوری      ایرج منصوری


صادق عشقی      علیرضا ملکوتی


بهرام ابراهیمی      محمدرضا قاسمی


بهزاد بابایی      امیر کفافی


حبیب محبتیان      سامان قره داغی


مصطفی سید مصطفایی      علی قلی پور


محمد بزرگمهر      کاوه شجاعی


امیر جهانشاهلو      مهدی ستایش
» <-LinkTitle->
» آرشیو لینک ها